– Omstillingsprosjektet i Fyresdal har så langt vært en ubetinget suksess, forteller prosjektleder Håkon Holtskog. – Av de 40 nye arbeidsplassene som er målet, har 24 allerede oppstått som en direkte konsekvens av hjelp og støtte fra prosjektet. Det bringer oss helt opp i landstoppen blant kommuner med omstillingsstatus, når det kommer til oppnådde resultater i forhold til målsetting.

– Omstillingsprosjektet i Fyresdal har så langt lykkes over all forventning så langt, fastslår Håkon Holtskog.

Med fokus på målet
– Og vi mener selv at det først og fremst skyldes at vi har vært flinke til å fokusere på målet hele veien. Og målet er veldig klart: 40 nye arbeidsplasser. At vi har klart å være med å få til 24 – altså mer enn 50% – allerede før prosjektet er halvveis, høres for noen kanskje ikke så veldig imponerende ut. For å få litt perspektiv på dette tallet, kan jeg nevne at det i de fleste omstillingskommunene ikke blir skapt mer enn ca. 36% av de målsatte arbeidsplassene i løpet av selve prosjektperioden. Som regel kommer arbeidsplassene som en mer indirekte konsekvens – etter at prosjektet er avsluttet. Så dette er tall vi faktisk burde være veldig fornøyd med, presiserer Holtskog.

Lener oss ikke tilbake
– Dette betyr absolutt ikke at vi nå lener oss tilbake. Vi skal fortsette like framoverlent som vi har vært hele tida. Det betyr at vi skal videreføre alt som har funket til nå, og at vi hele tida skal være på «hogget». Vi skal være nysgjerrige. Vi skal være ute og prate med og lytte til folk, både her i Fyresdal og på andre næringsarenaer der vi kan snappe opp impulser og ideer til hvordan vi kan bidra til å skaffe arbeidsplasser i bygda.

Spennende tider
Det skjer mye spennende i Fyresdal nå. To bedrifter som har stor suksess om dagen, er MHM Entreprenør & Service AS og Moland Mekaniske AS. Disse to bedriftene har gjort et fantastisk markedsarbeid, og står til sammen for hele 15 av de 24 nye arbeidsplassene. Hjørnesteinsbedriften Telemark Kildevann har også ekspansive planer på gang som på litt sikt kan bli til både nye arbeidsplasser og skatteinntekter i Fyresdal. Vi har også eksempler på spennende nyetableringer innenfor både lokalmatproduksjon og turisme. Telemarklam og Nyli Gardsmat blir ofte og fortjent nevnt på lokalmatsiden, mens Inger Valens herlige «Hesteventyr» og Bjørn Seljevolds nye klatretilbud «Via Ferrata» er utrolig viktige bidrag for å styrke turisttilbudet i bygda.

Flere prosjekter
Akkurat nå er vi dessuten i gang med to spennende forprosjekter. Det ene har vi foreløpig gitt arbeidstittelen «Gründerhagen», og ledes av det lokale naturforvaltnings- og konsulentselskapet Faun. Det andre er et forprosjekt i forbindelse med datalagring. Kort sagt: Det er spennende tider, og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter prosjektleder for omstillingsprosjektet i Fyresdal, Håkon Holtskog.